Under febr - sept 2019 springer jag Skåneledens 125 mil i de fem olika dellederna  SL1 - SL5.  Mina upplevelser redovisas under resp delled, som bilder och filmer om miljö, natur, vackra och/eller roliga synintryck. Mina bilder, filmer  och småprat, då jag springer  hoppas jag kan  inspirera andra att vandra eller springa kortare eller längre sträckor av den vackra Skåneleden. För heltäckande och fantastiskt bra information om Skåneleden hänvisas till skaneleden.se.

Skaneled.se ska inte förväxlas med skaneleden.se, som är den utmärkta och heltäckande informationssajten om Skåneleden. Skaneled.se är bara mina upplevelser om när jag springer hela Skåneledens 125 mil under 2019 med dagsetapper på 3 - 4 mil. Mina upplevelser och synintryck beskrivs uteslutande i bilder och filmer om miljön, naturen, underlaget, möjliga dagsetapper och så klart i vackra/roliga intryck. Jag länkar till skaneleden.se när det behövs kartor, information om boende, Skånetrafiken med mera.

Om ni klickar på kartan  så kommer ni direkt in på karthjälpen på Skåneledens sida. Övriga länkar här på denna sida går till Skåneledens huvudsida med all tänkbar information som ni kan behöva, om ni ska vandra/springa korta eller längre turer.