DENNA SIDA FLYTTAS OCH FINNS NU OCKSÅ PÅ
www.utforskaskane.se 
där den blir en del tillsammans med skanepacykel.se och paddlaiskane.se
Sidan finns här t o m augusti men uppdateras inte längre
SÅ VÄLKOMNA DIT

Ovanstånde film är ett hopplock av alla mina filmer om Skåneleden. För att se film om varje etapp gå till berörd led och etapp. Nederst på denna sida finns en film om, som jag tycker, de tio bästa Skåneledsetapperna. Hoppas att min sida kan vara till nytta för vandringar. Under 2020 fortsätter jag min dokumentation av Skåne på sidan www.skanepacykel.se, Välkommen också dit! Men innan jag börjar med det så kutar jag hela Österlenleden igen och filmar så klart. Förra året sprang jag den i februari så för att ge mer rättvisa åt dess skönhet springer jag och filmar i månadsskiftet maj/juni nu i år 2020, kan ses under fliken "Österlenleden andra gången". OBS!! Ny led SL6, Vattenriket (runt Kristianstad) tillkommit 2020 springer jag i juli 2020.

Under 2019 sprang jag hela Skåneleden, 125 (130) mil i de fem dellederna SL1 - SL5 

Under 2019 sprang jag hela den fantastiska Skåneleden (alla etapper och dubbla etapper där etapper är  samma fast på olika leder), 125 mil (130 mil), som en 70-årsutmaning och i glädje över att leva och ha förmågan att kunna springa. Jag sprang  ca 3 - 5 mil/dag de dagar jag sprang. Jag sprang  Österlenleden, SL4  (19 mil) i februari och i mars sprang  jag  Ås till åsleden, SL3 (16 mil).  I april och maj sprang jag Öresundsleden, SL5 (som är  fem mil längre än vad Skåneledssidan säger, totalt 214 km). Jag sprang Nord till sydleden, SL2 (325 km enl Skåneleden 335 km enl mina mätningar) i maj och juni.  Jag avslutade med Kust till kustleden, SL5 (370 km)  den 7 oktober.  Kust till Kust-leden var  den första Skåneleden och de första etapperna invigdes 1978. 

Jag har tagit mig  från och till Ystad (där jag bor) med Skånetrafiken till så nära som möjligt de dagliga start- och slutpunkterna.  Det har varit en stor logistisk utmaning och utöver drygt 125 mil jag sprungit på Skåneleden har det också inneburit drygt 20 mil transportspring från bussar/tåg och mer än 100 timmar på resande fot med tåg och buss samt ca 100 mil också med bil.

Mina upplevelser redovisas under varje delled med nio bilder och 2 filmer för varje etapp (Skåneledsetapper).  En kortare film med enbart musik i ca (1 - 5 min) och så en längre (4 - 10 min) med spontant prat om det jag sett och upplevt samt om vad som helst (varning för gaggig gubbe!). Filmerna har skapats med enkel utrustning så kvaliteten blir som den blir. Att redigera ihop hundratals filmsekvenser till korta och informativa filmer är sannerligen inte lätt men  jag hoppas ändå att filmerna ska inspirera till att vandra eller springa delar av eller hela den vackra Skåneleden.   Det finns också en övergripande film över hela den delleden.  Filmernas huvudsyfte är att visa miljön längs leden . Samtliga filmer läggs upp på min Youtubekanal "Löpargubben".

Skaneled.se ska inte förväxlas med skaneleden.se, som är den fantastiska, heltäckande och mycket informativa sidan om Skåneleden. Jag länkar överallt från min sida till skaneleden.se. Här är en länk till Skåneledens karthjälp, som är ett utmärkt redskap för planering.   Min sida kan förhoppningsvis vara ett komplement till  skaneleden.se.  Nedan karta över dellederna.

SL1, Skåneled 1, Kust till kustleden går från Sölvesborg till Båstad och sedan till Ängelholm. Är 370 km och har 27 etapper.

SL2, Skåneled 2, Nord till sydleden går från Hårsjö i norr till Trelleborg i söder. Är 325 km  och har 32 etapper.

SL3, Skåneled 3, Ås till åsleden går från Åstorp till Brösarp. Är 162 km och har 14 etapper.

SL4, Skåneled 4, Österlenleden går från Ystad tillbaka till Ystad längs kust och i skånskt inland. Är 188 km och har 14 etapper.

SL5, Skåneled 5, Öresundsleden går från Utvälinge  till Malmö.  Går även runt Ven och Falsterbo. Är 214 km och har 19 etapper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.