Springer just nu i juni 2019, "Nord till sydleden, SL2" klar i början av juli

Hittills avklarade leder är Ås till ås-leden SL3, Österlenleden SL4 och Öresundsleden SL5

Under 2019 springer jag hela Skåneleden, 125 mil i de fem dellederna SL1 - SL5 

Under 2019 springer jag hela den fantastiska Skåneleden (alla etapper inkl transportsträckor och dubbla etapper där etapper är  samma fast på olika leder), 125 mil, som en 70-årsutmaning och i glädje över att leva och ha förmågan att kunna springa. Jag springer  ca 3 - 5 mil/dag de dagar jag springer. Jag sprang  Österlenleden, SL4  (19 mil) i februari och i mars sprang  jag  Ås till åsleden, SL3 (16 mil).  I april och maj sprang jag Öresundsleden, SL5 (som är  fem mil längre än vad Skåneledssidan säger, totalt 214 km). Jag tar mig sedan an Nord till sydleden, SL2 (325 km) i maj och juni samt till sist Kust till kustleden, SL5 (370 km) i juli och augusti.  Jag tar mig  från och till Ystad (där jag bor) med Skånetrafiken till så nära som möjligt de dagliga start- och slutpunkterna.  Det är en stor logistisk utmaning och utöver 125 mil spring på Skåneleden innebär det drygt 25 mil transportspring från bussar/tåg och mer än 100 timmar på resande fot med tåg och buss. Jag övernattar dock längs leden när så krävs.  

Mina upplevelser redovisas under varje delled med nio bilder och 2 filmer för varje etapp (Skåneledsetapper).  En kortare film med enbart musik i ca (1 - 5 min) och så en längre (4 - 10 min) med spontant prat om det jag ser och upplever samt om vad som helst (varning för gaggig gubbe!). Filmerna skapas med enkel utrustning så kvaliteten blir som den blir. Att redigera ihop hundratals filmsekvenser till korta och informativa filmer är sannerligen inte lätt men  jag hoppas ändå att filmerna ska inspirera till att vandra eller springa delar av eller hela den vackra Skåneleden.   När en delled är avklarad finns det sedan en övergripande film över hela den delleden.  Filmernas huvudsyfte är att visa miljön längs leden . Samtliga filmer läggs upp på min Youtubekanal "Löpargubben".

Skaneled.se ska inte förväxlas med skaneleden.se, som är den fantastiska, heltäckande och mycket informativa sidan om Skåneleden. Jag länkar överallt från min sida till skaneleden.se. Här är en länk till Skåneledens karthjälp, som är ett utmärkt redskap för planering.  Nedan en karta över Skåneleden och lederna.

SL1, Skåneled 1, Kust till kustleden går från Sölvesborg till Båstad och sedan till Ängelholm. Är 370 km och har 25 etapper.

SL2, Skåneled 2, Nord till sydleden går från Hårsjö i norr till Trelleborg i söder. Är 325 km  och har 32 etapper.

SL3, Skåneled 3, Ås till åsleden går från Åstorp till Brösarp. Är 162 km och har 14 etapper.

SL4, Skåneled 4, Österlenleden går från Ystad tillbaka till Ystad längs kust och i skånskt inland. Är 188 km och har 14 etapper.

SL5, Skåneled 5, Öresundsleden går från Utvälinge  till Malmö.  Går även runt Ven och Falsterbo. Är 214 km och har 19 etapper.